Om Evema Miljö & Kemi AB


Evema är ett kunskapsföretag inom området Analys, Miljö- och Kemi.
Evema är ett kunskapsföretag inom området Analys, Miljö- och Kemi. Mobil

Evema Miljö & Kemi AB utför Asbestanalyser till såväl företag som privatpersoner och har över 30 års samlad erfarenhet av Asbestfiberidentifiering.

Evema är ett kunskapsföretag inom området Analys, Miljö- och Kemi. Verksamheten är bred och omfattar såväl rådgivning som information om risker och hantering av kemiska ämnen samt utbildning av personal inom dessa områden. Företaget undersöker även materialprover för att identifiera asbestinnehåll och håller kurser i hantering av asbesthaltigt material. Av BYN godkänd utbildare.

Evema har dokumenterad utbildning ifrån Arbetsmiljöinstitutet och är certifierad för analys av asbestfibrer.
Evema Miljö & Kemi AB har varit verksamt sedan 1994.

Företagets kontor och laboratorium finns i Täby, (strax) utanför Stockholm (och ägs sedan 1994 av Eva-Marie Nydahl).
Eva-Marie har på högskolenivå bl.a. studerat biokemi, biokemisk toxikologi och yrkestoxikologi, samt ekotoxikologi och bedömningsstrategi av kemiska produkter. Hon har genomgått utbildning och är fd. certifierad säkerhetsrådgivare för farligt gods. Hon har tidigare arbetat på Arbetslivsinstitutet (AI) och ByggHälsan/Previa och har lång erfarenhet av riskbedömning av kemiska produkter samt asbestidentifiering. Godkänd av arbetsmiljöinstitutet för säkerställning av asbestidentifiering. Lång erfarenhet av identifiering av asbestfibrer sedan 1986.

Verksamheten är uppbyggd runt en nätverksorganisation, ett kontaktnät av bland annat kemikonsulter med olika specialkompetenser och geografiskt spridning och nyckelpersoner åt statliga myndigheter. Detta kontaktnät sträcker sig även inom Norden och Internationellt.

Evema Miljö & Kemi AB tilldelades år 2002 utmärkelsen Årets företagare i Täby Kommun.

Årets företagare är ett hederstecken från Företagarnas Riksförbund till enskild näringsidkare som under året utfört en prestation i sin Kommun.


Vårt motto är att med ett personligt engagemang och bred kunskap samarbeta med kunden på ett professionellt sätt!


Etiska Regler


Etiska Regler Konsultföreningen
Etiska Regler Konsultföreningen Mobil

Som medlem i konsultföreningen Kemiska miljö- och hälsorisker arbetar Evema Miljö & Kemi AB efter de etiska regler som föreningen har utarbetat.
En konsult inom området kemiska miljö- och hälsorisker ska:

 1. Inneha god kompetens för sitt arbete och alltid sträva efter att förbättra den.
 2. Vara insatt i gällande lagstiftning och dess praktiska tillämpning samt utföra konsultuppdrag såväl med tanke på lagstiftningens anda som dess bokstav.
 3. Utföra konsultuppdrag objektivt och med bevarad integritet.
 4. Inte låta ekonomiska intressen eller andra bindningar påverka arbetet.
 5. Redovisa alla fakta som framkommit och som kan påverka ett ämnes eller en produkts hälso- eller miljöfarlighet.
 6. Se till att slutsatser angående ämnen eller produkter är väl underbyggda och med hänsyn tagen till signifikansen och trovärdigheten av tillgängliga data. Väsentliga brister som finns i underlaget ska redovisas.
 7. Inte otillbörligt utnyttja eller yppa uppgifter om uppdragsgivarens verksamhet och produkter vare sig för egen eller annan persons vinning eller till myndigheter.
 8. Kunna motivera kostnaden för sitt arbete.
 9. Uppträda så att respekten för konsulter som tillhör konsultföreningen. kemiska miljö- och hälsorisker främjas.

Evema Miljö & Kemi AB följer Dataskyddsförordningen (GDPR).
Vår policy är att aldrig lämna ut information/kunddata till någon annan än beställaren


Kontakta oss


Eva-Marie Nydahl:

0707972274

Andreas Nydahl:

0706460507

Tel Kontor:

08-756 40 95

Skicka Post:

Box 2866, 187 28 Täby

Email:

info@evema.se

Öppettider Kontor:

Mån-Fre 8:00 –18:00, Stora Askens väg 16, 183 65 Täby

 • Certifierad för Asbestanalyser av Arbetsmiljöinstitutet
  Godkänd för F-skatt

 • Org. nummer: 556825-1283
  Bankgiro: 5160-0393