Välkommen till Evema Miljö & Kemi AB, ett analys och miljöföretag i Täby


Klicka här för att öppna upp ASBEST ANALYS formulär i PDF format


Evema Miljö & Kemi AB utför Asbestanalyser till såväl företag som privatpersoner.


Evema Miljö & Kemi AB utför Asbestanalyser till såväl företag som privatpersoner.
Evema Miljö & Kemi AB utför Asbestanalyser till såväl företag som privatpersoner.

Vi är ett familjeföretag med över 30 års samlad erfarenhet av Asbestfiberidentifiering.

 

Evema AB har sedan 1986 arbetat med Asbestfiberidentifiering samt håller kurser i hantering av asbesthaltigt material och är av BYN godkänd utbildare. Vi har tillstånd av Arbetsmiljöverket att hantera asbest eller asbesthaltigt material för analysändamål. Certifierad för analys av asbestfibrer.

Evema AB har dokumenterad utbildning från Arbetsmiljöinstitutet i Ljus-mikroskopisk analys av Asbestinnehåll med hjälp av polarisationsmikroskop med faskontrast. Godkänd av Arbetsmiljöinstitutett för säkerställning av asbestidentifiering.

Vår affärsidé är att leverera säkra och snabba asbestanalyser till våra kunder och vår målsättning är att våra kunder genom personlig service, rådgivning och flexibilitet ska känna sig väl omhändertagna.


Evema Miljö & Kemi AB hjälper företag med riskbedömning av kemikalier


Evema Miljö & Kemi AB hjälper företag med riskbedömning av kemikalier
Evema Miljö & Kemi AB hjälper företag med riskbedömning av kemikalier

Evema AB hjälper företag som tillverkar, importerar och/eller bedriver handel med kemiska / kosmetiska produkter samt leksaker. Vi hjälper företag med bedömning och utvärdering av kemiska miljö- och hälsorisker för dessa produkter.

  • Utformar Säkerhetsdatablad enligt gällande lagstiftning.
  • Utför Säkerhetsvärdering av Kosmetiska & Hygieniska produkter enligt gällande lagstiftning.
  • Bedömer och utvärderar Leksaker & CE märkning enligt gällande lagstiftning.
  • Utbildar personal inom Kemikaliehantering, Härdplaster & Asbesthantering (av BYN godkänd utbildare)

Vårt motto är att med ett personligt engagemang och bred kunskap samarbeta med kunden på ett professionellt sätt!


Kontakta oss


Eva-Marie Nydahl:

0707972274

Andreas Nydahl:

0706460507

Tel Kontor:

08-756 40 95

Skicka Post:

Box 2866, 187 28 Täby

Email:

info@evema.se

Öppettider Kontor:

Mån-Fre 8:00 –18:00, Stora Askens väg 16, 183 65 Täby


Kontakta oss


Eva-Marie Nydahl:

0707972274

Andreas Nydahl:

0706460507

Tel Kontor:

08-756 40 95

Skicka Post:

Box 2866, 187 28 Täby

Email:

info@evema.se

Öppettider Kontor:

Mån-Fre 8:00 –18:00, Stora Askens väg 16, 183 65 Täby

  • Certifierad för Asbestanalyser av Arbetsmiljöinstitutet
    Godkänd för F-skatt

  • Org. nummer: 556825-1283
    Bankgiro: 5160-0393